IMT Logo
Ingvild Portrett

Hei!

IMT Grafisk Design er eit enkeltpersonsføretak starta i 2008 og drive av meg, Ingvild Marie Taraldset. Eg har ein mastergrad i grafisk design frå Dublin Institute of Technology, og dette er min portefølje med eit begrensa utdrag frå arbeid og oppdrag. Tjenestene eg tilbyr spenner frå mindre designoppdrag og teknisk designstøtte til større prosjekt med komplette profilmalar, trykksaker, nettsider og meir.

Ta kontakt for ein uforpliktande dialog!

Portefølje

Gym Stryn

Gym Stryn er eit treningssenter lokalisert sentralt i Stryn sentrum. Treningssenteret vart etablert i 2016 og ynskte seg ein visuell profil som reflekterte ein sunn livsstil med trening både ute og inne. Eg utvikla den visuelle profilen, webdesign, samt ulike materiell og grafikk for dei.

Gym Stryn 1
Gym Stryn 2
Gym Stryn 3
Gym Stryn 4
Gym Stryn 5
Gym Stryn 6

Harevadet Hyttegrend

For denne kunden utvikla eg ein logo som spegla det bedrifta ønskte å formidle. Prikkane på toppen av logoen illustrerer harespor, fjelltoppar og/eller hyttetak i snø og kald frisk vinterluft som reflektere dei naturskjønne omgjevnadane rundt hyttefeltet. Fargane er valt for å skape ein lun og varm følelse, og for å skape kontrast til det kalde og harde i fjell og snø.

Harevadet Hyttegrend 1
Harevadet Hyttegrend 2
Harevadet Hyttegrend 3

CrossFit Stryn

Logodesign for CrossFit Stryn.

Cross Fit Stryn 1
Cross Fit Stryn 2
Cross Fit Stryn 3

Hornindal Rekneskap

For Hornindal Rekneskap har eg utvikla ein logo som reflekterer verksemda si pålitelegheit og profesjonalitet. Logoen er designa med klare linjer og eit tidlaust uttrykk for å spegle selskapet sin ekspertise innan rekneskap og rådgjeving. Dette visuelt sterke og enkle designet gir eit tillitsvekkande inntrykk som samsvarar med kunden sine verdier og tenester.

Hornindal Rekneskap 1
Hornindal Rekneskap 2
Hornindal Rekneskap 3

Tømrer 1

For eit Bergen-basert snekkerfirma har eg utvikla ein visuell profil som reflekterer kvaliteten og håndverket i tenestene deira. Profilen inneheld eit tidlaust og solid design som understrekar pålitelegheita og ekspertisen til firmaet. Dette omfattar logo, fargepalett og typografi som saman skapar eit profesjonelt og gjenkjenneleg uttrykk.

Tømrer 1 - 1
Tømrer 1 - 2

Teknisk gjennomføring

Eg har bidratt til å utvikle logoar for Hornindal Rundt og Hornindal Skisenter, der eg har hatt ansvaret for den tekniske gjennomføringa av designa. Dette omfattar å sikre at logoane er profesjonelt utforma, vektorbaserte og eigna for trykksaker samt digitale plattformer. Gjennom arbeidet har eg sørga for at logoane er klare for bruk i ulike format og medium, med høg kvalitet og presisjon.

Hornindal Rundt
Hornindal Skisenter 1
Hornindal Skisenter 2

Bli sunn

Bli Sunn er eit helsefremjande initiativ som tilbyr rettleiing og ressursar for å oppnå ein sunnare livsstil. For denne kunden utvikla eg deira visuelle profil, inkludert logo og marknadsføringsmateriell. Prosjektet gav meg moglegheita til å kombinere kreativ design med helsekommunikasjon, og resultatet var ein sterk og gjenkjenneleg visuell identitet som har hjelpt Bli Sunn å nå ut til fleire med sine helsetilbod.

Bli Sunn 1
Bli Sunn 2
Bli Sunn 3

Diverse

Eg har arbeidd med ei rekke prosjekt for ulike kundar. Eit døme er NEMI, eit forskingsprosjekt ved Universitetet i Bergen, der eg designa logoen. For Sogn og Fjordane Idrettskrets har eg utforma plakatar til leiarkurs for ungdom. I tillegg har eg designa ymse visittkort.

Diverse 1
Diverse 2
Diverse 3
Visittkort 1
Visittkort 2
Visittkort 3